Mystisk regnmann sett i Bergen

Har han vannskrekk? Farlig virusutbrudd? Vannallergi?