Basehopping på nåde

Basehopping frå Nebbet er tradisjon under Ekstremsportveko, men UNESCO-reglar i verdsarvområdet trugar tradisjonane.