Abort-aksjon under bispevigsling

Den kjente abortmotstanderen Per Kørner demonstrerte mot selvbestemt abort midt under bispevigslingen i Domkirken i formiddag.