Gjelder «bergensforholdene»

Kravet om gjenopptakelse gjelder fem av forholdene fru Fagereng ble dømt for.