Tror ikke på metadon til unge

Helsemyndighetene vil oppheve 25-årsgrensen for bruk av metadon til heroinmisbrukere. Forslaget er omstridt.