– Ledigheten øker kraftig

– Selv om ledigheten er på vei oppover, er den fortsatt lav sammenlignet med andre perioder, sier Gerd Søreide (51), enhetsleder ved NAV Åsane arbeid og trygd.