Reklamebibelen ødela

Clear Channel ødela for seg selv og må selv bære risikoen for at reklameavtalen havarerte, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

Clear Channel krever 5,2 millioner kroner av Bergen kommune fordi avtalen om reklamefinansierte bymøbler ble avlyst av bystyret. Saken har vært behandlet i tingretten siste uke.

I dagens sluttprosedyre avviste Strand påstanden om at kommunen opptrådte uaktsomhet. Etter hans mening skjedde en reell politisk snuoperasjon, der Clear Channel selv spilte en viktig rolle.

«Bibelen» var viktig

Selskapets «utomhusbibel» med råd om å spille på barn, sex og naken hud, utformet i ti reklamebud, var en viktig faktor i den politiske utviklingen av saken, fremholdt kommuneadvokaten.

Reklamebibelen som lå ute på selska-pets svenske nettsider, fikk kirken til å engasjere seg. Det tente igjen grasrota i KrF. Strand sa videre at også venstresiden av Ap lot seg påvirke av reklamebibelen.

Mangelen på prinsippavklaring blir en bagatell i forhold til den politiske snuoperasjonen som kom et år seinere, sa Strand.

— Byrådets skyld

Clear Channels advokat Christian Galtung mener det sittende byrådet må ta mye av skylden for at selskapet tapte så mye på reklameavtalen i Bergen.

Slik argumenterer Clear Channel:

Byrådet burde gått til bystyret og fått ja eller nei til byreklame, før konkurransen ble utlyst og tilbyderne begynte å bruke penger. Det gjorde ikke byrådet, på tross av at det gamle byrådet hadde vedtatt en slik fremgangsmåte.

– Det er alltid en viss politisk risiko når man handler med en kommune, for at politikerne griper inn og sier at dette ønsker vi ikke.

Det spesielle i vår sak er en eksepsjonell stor risiko, fordi det egentlig aldri ble foretatt noen egentlig prinsippavklaring politisk, før den ferdigforhandlede kontrakten lå der.

Dette har ligget som en udetonert bombe, sa Galtung i sin sluttprosedyre.

- Ikke gjort leksen sin

Galtung sa at Lisbeth Iversen i sin vitneforklaring fredag svarte på hvorfor dette ikke skjedde:

– Hun antok at det forrige byrådet tok prinsippavklaringen. Dette til tross for at verken saksutredningen eller selve vedtaket har snev av prinsipiell drøfting.

Man må kunne si at byråden ved å anta dette ikke har gjort leksen sin, sa Galtung.

Clear Channel hevder dessuten at kommunen har brutt paragraf fem i lov om offentlige anskaffelser, når tilbyderne ikke ble informert om den manglende prinsippavklaringen.

– Hvis selskapet hadde fått nyss om hva som var situasjonen, er det tvilsomt om Clear Channel ville deltatt i konkurransen. Sammen med konkurrenten JCDecaux ville de presset frem en avklaring, sa Galtung.

Avviser uaktsomhet

Kommuneadvokat Helge Strand har akkurat startet sin sluttprosedyre. Han avviser at kommunen har opptrådt uaktsomt. Han minner om at kommuner er politisk styrt.

Dette burde Clear Channel ta høyde for: Selskapet har lang erfaring i å handle med kommuner. Hvis det var så viktig å få et prinsippvedtak, hadde selskapet en klar plikt til å ta opp dette med kommunen.

Her må retten vurdere i hvilken grad det er Clear Channel selv som må bebreides, siden selskapet ikke skjønte den risikoen som ligger i politikken, sa Strand.

Publisert