Lagmannsretten tar Karlsvik-saken

Admiral Atle Karlsvik må igjen forsvare seg mot påstandene om grovt bedrageri.