Oljesøl ved Valestrand

Gjennom en kloakkledning har noen helt diesel som har rent ut ved Valestrandsfossen.