Trailer sto i brann

Brannfolk og politi har rykket da en trailer plutselig sto i full fyr midt i Sogndal sentrum.