Seier ja til gigantline

Fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane seier ja til den gigantiske kraftlina frå Fardal i Indre Sogn til Ørskog på Sunnmøre.