Redaktørane slår tilbake

Journalist Anne Viken sin kronikk om manglande kritisk journalistikk i Sogn og Fjordane vekkjer harme hjå lokalavisredaktørar i fylket.