Verst utanfor byane

Mangelen på fagfolk er størst utanfor byane. I Fjell tilset dei no vikarar i faste stillingar, for å sikre seg fagfolk.