Luftbårent kjøletårn

Helikopter måtte til for å få det nye kjøletårnet ved Haukeland sykehus på plass.