Presten som var hektet på vær

Sokneprest Peder Harboe Hertzberg hadde en egen interesse for vær og vind. I 28 år skrev han ned sine værobservasjoner i Kvinnherad.