Ingen kunstkø på Haganes

«Open kvar sundag 1300 - 1700» står det på en plakat i vinduet til kunstgalleriet på Haganes på Sotra. Ikke mange benytter seg av muligheten.