Dramatiske kuttforslag i Vik

Bort med skoler, barnehager, omsorgsboliger, skolebåt, basseng og kraftaksjer, foreslår rådmannen i Terra-kommunen.