Sabb på cruise

To av verdens største cruiseskip som bygges i Frankrike får livbåter med motorer fra Bergen.