Strømbrudd på Nordnes

Flere hus ble mørklagt på Holbergsallmenningen etter en høyspentfeil onsdag.