Tatt med 20 tonn usikra last

Eit estlandsk vogntog blei stansa i Lærdal.