Samferdsminister på den smale veg

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete har ikkje sans for freding av vegar som folk må bruka til dagleg.