Protesterer mot å kneble ordførerne

Regjeringens forslag om å nekte ordførere å sitte i styret for kommunalt eide aksjeselskaper får kraftig motbør.