Fjærlandstunnelen åpnet

Løs stein måtte fjernes fra tunneltaket.