Ekte eldreomsorg

Sju pensjonistar har tatt vakter på Vaksdal Sjukeheim i sommar. Den eldste er 82 år. - Utan dei hadde det ikkje gått rundt, seier sjukepleiar.