Mopedist skadet

En mopedist er skadet i en kollisjon ved Askøy videregående skole.