– Viktigst å utvide fredningsarealet

– Vår intensjon er først og fremst å få utvidet fredningsgrensen på nordøstsiden, sier Tom Steckmest fra Wallem Steckmest & Co, som sammen med Eidsvåg fabrikker nå bare venter på bystyrets klarsignal for det 150 mål store planområdet på Eidsvåg.