Toppscore til to privatskoler

I Hordaland er det Steinerskolen og Metis videregående som er best på å få elevene til å fullføre og bestå eksamen.

Publisert:

FORNØYD: Rapporten viser at yrkesfagelevene ved Metis har gode muligheter for å stå skoleløpet ut. – Vi er veldig fornøyd med tallene , sier daglig leder Trond Botnen. Foto: Anna Hafting Kvestad

En ny rapport viser at det er store forskjeller på hvor mye de videregående skolene bidrar til at elevene fullfører og består.

På yrkesfag er det Metis videregående (tidligere Akademiet) som gjør det best i Hordaland. En elev med gjennomsnittlig bakgrunn på Metis har 70,8 prosents sannsynlighet for å fullføre skolen til vanlig tid. Det er 18 prosent bedre enn landsgjennomsnittet. Tallene baserer seg på resultater skoleåret 2014–2015.

– Vi er veldig fornøyd med tallene, men ikke overrasket, sier daglig leder Trond Botnen.

Innen yrkesfag har Metis linjer for media og kommunikasjon, IKT servicefag og linje for service og samferdsel.

– Kan type yrkesfag dere tilbyr være forklaringen? Særlig media og kommunikasjon ligner studiespesialiserende, der frafallet er mindre enn på yrkesfag?

– Tett på elevene

– Nei, vi ser slik at vi driver en god skole, der lærerne har yrkesbakgrunn og er tett på elevene. Vi følger opp og sørger for at elevene kommer seg gjennom, det er like viktig for oss som gode karakterer, sier Botnen.

Også på studieforberedende er det en privatskole som er best på fullføring. En gjennomsnittselev ved Steinerskolen har 94,2 prosent sannsynlighet for å stå løpet. Landssnittet er 60,5 prosent.

– Det skyldes flere ting, blant annet at vi har stor lærertetthet og dermed god mulighet til å følge elevene tett, sier daglig leder Hilde Søraas.

Varierte skoledager, med innslag av praktiske og kunstneriske fag teller også positivt, legger hun til.

En annen ting er at skolen er både sosialt og økonomisk avhengig av at elevene holder ut. Skolen har bare rundt 20 elever på hvert trinn for tiden.

– Kan det være at elevene synes de får en faglig sett enklere eksamen hos dere?

– Nei, vi har mange skriftlige innleveringer, siden våre elever ikke har eksamen. Teorikravet er nok høyere enn mange tror, sier Søraas.

– Er det betenkelig at to privatskoler gjør det best i Hordaland? Spørsmålet går til Svein Heggheim, direktør for opplæring i Hordaland fylkeskommune?

– Det er ikke dekning i denne rapporten for å si at det er noen forskjell på private og offentlige skoler. Skolene måles med fem ulike indikatorer og resultatene er svært forskjellige, sier Heggheim og legger til at han ennå ikke har gått grundig inn i tallene.

Tar hensyn til elevmassen

Rapporten som NIFU har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ser på skolens bidrag til karakterer og gjennomføring. I rapporten er det tatt hensyn til elevenes bakgrunn og karakterer fra ungdomsskolen. På den måten kan toppskoler sammenlignes med skoler med lavere inntakskrav.

– Hvordan bruker fylkeskommunen disse resultatene?

– Vi presenterer dette på rektorsamlinger og drar dessuten rundt på skolene, forklarer og går gjennom tallene. Det viktigste er at skolene analyserer egne tall. Noen har kanskje lite frafall, men et problem med karakternivået.

Andre har resultater som krever en forklaring. For eksempel Bergen katedralskole, som har svake tall på gjennomføring, noe som kan skyldes flere spesielle avdelinger.

Årets NIFU-rapport er den andre i rekken som ser på skolenes bidrag ved å ta hensyn til elevmassen. Til forskjell fra fjorårets rapport, blir ikke skolene rangert.

I fjor kom Rubbestadneset ut som sterkeste skolen i Norge og fikk mye oppmerksomhet. I år scorer Rubbestadneset omtrent på snitt.

– Er det resultater i årets rapport som gleder eller bekymrer deg?

– Det er det nok, uten at jeg vil trekke frem enkeltskoler. Vi blir jo bekymret når noen skoler er klart på minussiden på flere av indikatorene, sier opplæringsdirektør Heggheim.

Publisert: