• FORNØYD: Rapporten viser at yrkesfagelevene ved Metis har gode muligheter for å stå skoleløpet ut. – Vi er veldig fornøyd med tallene , sier daglig leder Trond Botnen. FOTO: Anna Hafting Kvestad

Toppscore til to privatskoler

I Hordaland er det Steinerskolen og Metis videregående som er best på å få elevene til å fullføre og bestå eksamen.