• OPPGITT: Erling Liland har jobbet med landbruk siden 1990 på gården i Liland. Nå nærmer det seg slutten. En av tidenes største nedbygginger av matjord i Norge er i ferd med å gjennomføres rundt Flesland. FOTO: Alf Morten Røyr

1000 dekar med landbruksjord skal asfalteres

Bonde Erling Liland må gi fra seg jordene for at Bergen kommune skal få legge bilforretninger oppå. De samme politikerne advarer ellers om å ta av matjorden.