1000 dekar med landbruksjord skal asfalteres

Bonde Erling Liland må gi fra seg jordene for at Bergen kommune skal få legge bilforretninger oppå. De samme politikerne advarer ellers om å ta av matjorden.