Velger den dyreste Hordfast-løsningen

Regjeringen trosser faglige råd og går inn for at Langenuen skal krysses i sør.

Publisert Publisert

LYTTET TIL BEFOLKNINGEN: Kommunalminister Monica Mæland var i slutten av juni på Stord for å studere fjordkryssingsalternativene over Langenuen med egne øyne. Foto: Eirik Brekke

  • Kjetil Gillesvik

En av de store politiske stridssakene i Sunnhordland de siste årene har vært hvor kryssingen over Langenuen skal skje.

Statens vegvesen har anbefalt det midtre alternativet, fra Raunholm til Nese. Begrunnelsen som er brukt er at en da kan vente med å bygge ut en lengre del av strekningen på Stord, noe som ville gitt en besparelse på første byggetrinn på rundt en milliard kroner.

I dag kom regjeringen med sitt svar. De ser bort fra innsparingsmulighetene og velger heller å lytte til de lokale stemmene som ønsker en sørlig kryssing, fra Jektevik til Hodnanes.

– Hvis en ser det på litt lenger sikt så er investeringsbeløpene på de to alternativene relativt like. Da har vi valgt å prioritere det sørligste alternativet. Dette gir størst nytte for flest folk, sier samferdselsministerJon Georg Dale (Frp).

– Vil dette valget gjøre det vanskeligere å realisere prosjektet?

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre på å dra ned kostnadene i hele prosjektet. Den optimaliseringsprosessen må fortsette helt til spaden går i jorden. Men dette trasévalget påvirker ikke fremdriften i prosjektet, fortsetter Dale.

– Små forskjeller

Regjeringen har i dag vedtatt den statlige kommunedelplanen for E39 mellom Stord og Os. Hele tre statsråder – Siv Jensen, Monica Mæland og Jon Georg Dale – var på plass da nyheten ble offentliggjort på Halhjem i Os i dag morges.

SYNFARING:Samferdselsminister Jon Georg Dale med følge i Jektevik i Stord. Foto: Eirik Brekke

– Det har vært en lang planprosess, men nå har vi nådd en ny milepæl i planleggingen av Hordfast og fergefri E39, sier Mæland.

Den enorme prisveksten på Hordfast har gjort prosjektet til en het politisk potet i Hordaland. Siste tilgjengelige tall viser en kostnad på 35 milliarder kroner. Det kommer imidlertid stadige signaler om at prisen er på vei ned. NRK meldte i fjor at Vegvesenet har funnet ut at en kan få prislappen ned under 30 milliarder kroner.

BT får opplyst at det skal foretas nye kostnadsberegninger i oktober og at tallene vil bli offentlig etter det.

– Jobben med å få ned kostnadene er ikke ferdig. Jeg håper på nye innsparinger, sier Jon Georg Dale (Frp).

Selve hengebroen over Langenuen har en kostnad på 5,5 milliarder kroner. Prisforskjellen mellom sørlig og midtre kryssing anslås til 100 millioner kroner i favør det midtre alternativet. Den store besparelsen ved å velge midtre løsning består først og fremst i at en får ned kostnadene i et eventuelt første byggetrinn.

– Må prioritere

Vestland SVs listetopp, Marte Hammer, liker dårlig signalene fra regjeringen.

– Traseen ligger fortsatt på unik regnskog på Reksteren. Den går fortsatt over Bårdsundet. Og den vil fortsatt føre til store naturinngrep på Søre Øyane. Dette setter også store samferdselsinvesteringer i fare, og da spesielt ny rassikker vei mellom Arna og Voss. Det burde ikke være vanskelig å prioritere liv og helse, sier Hammer.

Samferdselsminister Jon Georg Dale avblåser prioriteringsdiskusjonen.

– Det er en debatt som bare vestlendinger klarer å starte. Du hører sjelden noen på Østlandet som diskuterer om en skal bygge til Moss eller Hamar. Fergefri E39 er vestlandets Intercity, sier Frp-politikeren.

– Nå må folk snart forstå at regjeringens strategi er feilslått. Tross at vi har hatt statsministeren og flere statsråder, så har ikke de klart å få pengene her til Vestlandet. Vi kommer ikke utenom å prioritere, svarer Hammer (SV).

KRITISK: Marte Hammer (SV). Foto: Eirik Brekke

– Vestlandets Intercity

Samferdselsminister Jon Georg Dale er krystallklar på at Hordfast skal realiseres.

– Vi må huske på at selv om Hordfast er veldig dyrt, så er det også et av de mest lønnsomme prosjektene som ligger i hele NTP-en, sier Dale.

– I inneværende NTP er det en åpning for at en kan sette spaden i jorden i første periode, det vil si før 2024. Hvordan vurderer du muligheten for å få det til?

– Jeg legger til grunn at en kommer i gang i første periode. For oss er dette et veldig prioritert prosjekt, gjentar Dale.

I Sunnhordland blir nyhetene godt mottatt. Til og med Fitjar-ordføreren er glad, tross at en sørlig kryssing fører til lengre reisevei.

– Jeg må bare si at jeg er glad for at kommuneplanen nå er vedtatt. Dette har vi ventet på lenge. At det blir litt lengre kjørevei skal vi klare å leve med. Dette blir bra for hele Sunnhordland, sier Wenche Tislevoll (H).

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. – Ingen dør av å ta ferge, men folk dør på trafikkfarlige veier hvert år

  2. «Ny teknologi kan gje omkamp om nye vegprosjekt. Å droppe ny E16 frå Arna til Trengereid er berre ein forsmak.»

  3. – Disse pengene kan selvsagt ikke overføres til tiltak i Oslo og Intercity-jernbane på Østlandet

  4. Sier ja til mer bompenger på Hordfast

  1. Hordfast