Trailersjåfør kjørte i 126 kilometer i timen

Da Statens vegvesen sjekket fartsloggen til en ung trailersjåfør, så de at han ved flere anledninger hadde holdt svært høy hastighet.

Statens vegvesen stoppet fredag kveld en ung trailerfører fra et stort norsk firma på Bergen trafikkstasjon.

Under kjøre- og hviletidskontrollen la de merke til at det var registrert svært høye hastigheter på vogntoget.

Den høyeste registrerte hastigheten var på 126 km/t. Den høyeste gjennomsnittshastigheten over to minutter var på 110 km/t.

– Hører ikke hjemme på veien

Knut Namtvedt Sylta i Statens vegvesen er tydelig på at de ikke ønsker en slik kjørestil på norske veier.

– Hvis de skal ha et langt yrkesaktivt liv på veien, er ikke dette stilen å ha, sier Sylta.

Vegvesenet valgte å ta en prat med sjåføren og han erkjente at kjøringen hadde funnet sted.

Sjåføren sa at det gjaldt såkalt «utrulling», der man slipper vogntoget fritt av gårde.

– Hvilke konsekvenser vil denne kjøringen få for sjåføren?

– Det vil ikke få noe konsekvenser fra oss. Dette må arbeidsgiver ta en prat om, sier Sylta.

Har maksgrense på 80 km/t

Tyngre kjøretøy skal ha en hastighetsbegrenser som er låst på 90 km/t.

– Kjøring i slike hastigheter er livsfarlig. Du utgjør en stor fare både for deg selv og andre, og skadepotensialet er enormt, sier Sylta.

– I dette konkrete tilfellet må bilen inn til godkjent verksted for kontroll av hastighetsbegrenser. I tillegg vil Statens vegvesen kontakte det aktuelle firmaet som eier vogntoget og informere om saken, legger han til.

Les også

– Har aldri opplevd så sterk vind

Sylta opplyser om at firmaet ennå ikke er blitt kontaktet.

– Vi regner med at seriøse firmaer ikke vil være bekjent med den type kjøring. Du har oddsene imot deg, og utsetter andre for stor risiko.

– De fleste er ansvarlige

Han er samtidig tydelig på at veivesenet ikke driver med hastighetskontroll, men med kontroll av teknisk utstyr og vekt.

– Men vi reagerte på kjøringen. Det er ingen plass i Norge hvor du kan kjøre i 126 km/t, legger han til.

– Hvor ofte er det dere ser denne type kjøring?

– Utrulling forekommer, men jeg håper og tror at dette ikke forekommer så ofte. De fleste sjåfører er ansvarlige. Jeg kan ikke si noe eksakt om hvor ofte det skjer, sier Sylta.