• BRANN: Då naudetatane kom fram til leilegheitskomplekset var det opne flammar ved inngangspartiet til denne bustaden. FOTO: Politiet

Kvinne sikta etter brann i Førde

Kvinna i 40-åra er sikta for forsøk på grovt skadeverk.