Opp mot 30 prosent økning i avfall fra hyttene i sommer

Mange nordmenn som ferierer i eget hjemland tar også ferie fra kildesorteringen. Avfallsmengdene har økt betydelig.

Publisert Publisert

Regelmessig blir sjåfører møtt av overfylte bossdunker under innhentingen av avfall, slik som her fra båthavnen i Jondal i begynnelsen av juli. Foto: Kurt Sollesnes/IHM

  • Per Lønning

– I sommer opplever vi generelt en 20–30 prosent økning i mengden hytteavfall sammenliknet med i fjor. I tillegg til å tømme avfallsdunkene hver uke, er det kjørt ut ekstra kapasitet, sier Øyvind Birkeland, leder for miljø, utvikling og digitalisering ved Indre Hordaland Miljøverk (IHM).

Folk setter ofte igjen bosset ved siden av fulle dunker, men Birkeland sier IHM foreløpig har nok kapasitet til å klare det økte trykket på avfallsfronten.

Mange tar også fri fra kildesorteringen når de ferierer på hytten, ifølge Birkeland.

– Det er ikke alltid full sorteringsmulighet tilgjengelig akkurat der folk er, men det finnes også en del områder der vi har gode ordninger for sortering. Likevel ser vi at de ikke blir brukt bra, sier Birkeland.

Han forteller at det over tid har vært vanskelig å øke kildesorteringen i hytteområdene.

– Det har vel litt med hvordan man ordner seg når man er på hytten, ved at man tar seg bryet med å lage til sorteringsordninger ved kjøkkenbenken.

Ikke alle hyttepunkt har matavfallsbeholder, men Birkeland skulle sett at beholderne i større grad ble brukt der de finnes.

– Vi ser også veldig mye glass og metall i restavfallet til hyttefelt. Det overrasker litt. Det er jo en lett ting å sortere ut, sier han.

– Tok helt av

IHM tømmer boss for hytte- og campingområder på Voss, som i Myrkdalen og på Bavallen, i Sysendalen i Eidfjord, og langs Sørfjorden og i Jondal.

Sjåførene deres melder om økt pågang også ved campingplasser og fra restaurantene. Birkeland tror nordmenn i større grad enn utenlandske turister benytter seg av restauranttilbud.

– For hotell og restauranter var det veldig stille en periode, så tok det helt av. Det er snakk om en økning i avfallsmengder på opp mot 40 prosent for restauranter, sier han.

Også forbipasserende turister bidrar til å øke bossmengdene ved at de bruker beholderne beregnet for hytteboss til eget avfall. For å unngå dette, kan det være aktuelt med låsbare dunker eller nedgravde løsninger, ifølge Birkeland.

– Mye hytteboss

Også Bir merker at hyttene er fulle denne sommeren.

– Det rapporteres om godt fulle hyttebeholdere og mye hytteboss, men vi ser samtidig en gledelig nedgang i mengde restavfall fra husholdningen, sier kommunikasjonsrådgiver Tina Skudal i Bir.

– Vi dobler tømmingene i hyttesesongen på beholdere og containere. Vi kan kjøre på rute og etter fyllingsgraden på containere. Den registreres av en nivåmåler, og vi kan ta ekstratømminger ved behov.

– Situasjoner som dette vil vi helst unngå – dette blir fort grisete om fuglene drar bosset utover, sier Tina Skudal i Bir. Foto: Bir

Ifølge Skudal har Samnanger skyhøye avfallsmengder pr. innbygger levert til gjenvinningsstasjon.

– Det er hyttefolket som bidrar til økningen. Bergensere som har hytte på Kvamskogen, kaster avfallet sitt i Samnanger, sier hun.

Når det kommer til direkte forsøpling, sier hun situasjonen er vesentlig bedre i dag enn før.

– Det har ikke vært så mange forsøplingssaker. Heldigvis.

I mellomtiden holdes det på med å få på plass bedre kildesorteringsløsninger ved hyttefeltene, noe som har vært etterspurt av Birs kunder. Målet er å samle restavfall og kildesortert avfall på ett sted.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Nå blomstrer turist­næringen på Voss. – Men etter ferien er det bråstopp.

  2. Her har frivillige plukket 50 tonn med plast

  3. «Vi tenkte – ok, det blir ikke Afrika. Da tar vi Vestlandet.»

  4. – Når liv og helse står på spill, settes trygghet foran frihet

BT anbefaler

«Da alt var over, spilte Lars Arne Nilsen til 10 på børsen. Sjefene hans, derimot ...»

Lars Arne Nilsen avsluttet raust, ydmykt og med storsinn.

LES SAKEN
  1. Avfall
  2. Reiseliv
  3. Miljø
  4. Voss
  5. Hytte