På denne helsestasjonen har guttene egen kø

Høyre vil ha egen helsestasjon for gutter i Bergen. På helsestasjonen for unge på Engen er det allerede tatt grep for å øke gutteandelen.

Publisert Publisert

LANG VENTETID: Lillian Brekke ved Helsestasjon for ungdom på Engen har stor pågang og ønsker seg større kapasitet. Foto: Marita Aarekol

 • Kari Pedersen
 • Anne E. Hovden
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fortsatt er det en halv time til åpningstid. På helsestasjon for ungdom og studenter (HFU) på Engen er venterommet halvfullt.

– De første kom for en time siden, sier Lillian Brekke og nikker mot ungdommene som sitter i kø.

En av fem er gutter

Brekke er avdelingsleder ved helsestasjonen på Engen, som har mer pågang enn godt er. Tidvis er ventetiden opp i fire timer.

Før jul valgte kommunen å heve aldersgrensen ved helsestasjonene ute i bydelene. Nå kan studenter og andre unge helt opp til 23 år få hjelp også der. Håpet er at det skal dempe pågangen i sentrum.

På venterommet denne ettermiddagen sitter en enslig ung mann. De øvrige er jenter og unge kvinner. Og dette er typisk. Bare en av fem som oppsøker helsestasjonen er gutter.

GUTTEKNAPP: Gutter og jenter har forskjellig køsystem på Engen. Foto: Marita Aarekol

Forebygge selvmord

– Vi må ta grep for å få flere gutter til å oppsøke helsestasjonene, sier Høyres Kjersti Pettersen.

Hun mener dette er viktig, blant annet for å få forebygge selvmord.

– Det er også viktig å trygge gutters egen seksualitet. Da kan misforståelser i forhold til jenter unngås, sier Pettersen.

FORSLAG: Høyre vil ha egen helsestasjon for gutter i Bergen. – Det er viktig å få flere gutter til helsestasjonene for å forebygge overgrep og selvmord, mener partiets Kjersti Pettersen. Foto: Rune Sævig

Overføre fra bydelene

Hun vil at Bergen skal få sin egen helsestasjon for gutter, slik som blant annet Oslo har. Og at den bemannes av hovedsakelig mannlig helsepersonell.

– Det må også innføres insentiver, for eksempel stipender, for å få flere gutter til å utdanne seg som helsesykepleiere. Slike tiltak kan også gjøres lokalt, sier Pettersen.

Hun er bekymret for kapasiteten ved helsestasjonen på Engen, og mener det bør overføres ressurser fra helsestasjonene for ungdom ute i bydelene, der kapasiteten er betydelig bedre. Etter selv å ha hospitert på Engen, ser hun også behovet for å ansette en helsesekretær for å avlaste de øvrige yrkesgruppene og bedre besøksflyten.

Mange timers ventetid

Bedret kapasitet er også helsestasjonen selv opptatt av, påpeker avdelingslederen.

– Høyre ønsker å åpne egen helsestasjon for gutter. Er det en god idé?

– Vi er først og fremst opptatt av å få utvidet kapasiteten på helsestasjonen. For oss er det viktigst, sier Lillian Brekke.

– I dag er det helt vanlig med to timers ventetid. Tidvis opp i fire timer. Da mister vi noen underveis, både gutter og jenter, legger hun til.

Åpen samtale

– Er gutteandelen lav fordi gutter er mindre flinke til å tenke prevensjon?

– Det er noe av forklaringen. Men guttene som kommer hit, er opptatt av mer enn å teste seg for klamydia. Noen har spørsmål om psykisk helse og helse mer generelt, og ser ut til å sette stor pris på en åpen samtale, sier Brekke.

Gutteknapp

Helsestasjonen har gjort noen grep for å øke gutteandelen. Blant annet har guttene egen kø. De trekker egen kølapp og slipper vanligvis raskere til enn jentene gjør.

I fjor var det 22 prosent gutter blant de besøkende på Engen. Færrest gutter er det som oppsøker Arna, med bare ni prosent. Flest var det i Åsane, der nesten halvparten av de besøkende i fjor var gutter.

BARE MENN: Bergenseren Per Arthur Andersen startet helsestasjon for gutter i Oslo i 2017. Her har det bare jobbet menn, som Thomas Tollefsen (til v.) og Stephane Pigot. Foto: Odin Jæger, Scanpix

Mest rus og psykisk helse

I bydelen Frogner i Oslo har det vært en helsestasjon for gutter siden 2017. Ifølge helsesykepleier Per Arthur Andersen, som startet prosjektet, har dette vært en suksess.

– Sammenliknet med gutteandelen vi hadde på helsestasjon for ungdom på Frogner, hadde vi en økning på 220 prosent første året, sier han.

Det størsteparten av guttene vil snakke om, er rus og psykisk helse.

– Dette er blitt et mye større tema enn det vi så for oss, sier han.

Alle ansatte menn

I dag holder helsestasjonen åpent en ettermiddag i uken. De ønsker seg økt åpningstid, men foreløpig har de ikke nok ansatte til det. Men det er søkt om midler til en ekstra psykolog.

Alle de ansatte ved helsestasjonen er menn.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. – Her kan man spørre om alt uten å dømmes

 2. Ny lov plikter skolene å samarbeide med helsesøster

 3. Studenter starter helseklinikk for medstudenter

 4. – Barn må få vite hva seksuelle overgrep er

 5. Elever bekymrer seg for medelevers bruk av partydop

 6. Nå skal alle elever lære om sex og sånn

 1. Ungdom
 2. Helsestasjon
 3. Prevensjon
 4. Seksualitet