Gleden var stor da stortingsflertallet den 5. april i år vedtok å stoppe avviklingen av fengselet Ulvsnesøy, midt mellom Osterøy og Vaksdal.

– Dette er et pusterom i alle fall, sa stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) til avisen Hordaland for en drøy måned siden.

Da hadde Stortinget gjort et vedtak om at det ikke skal foretas noen nedleggelse før det er gjennomført en utredning (KVU) av det totale fengselstilbudet på Vestlandet.

– Trenering

Da regjeringen tirsdag la frem sitt forslag til revidert budsjett var imidlertid Stortingets vilje overkjørt. Der ble det pekt på at eieren av den aktuelle eiendommen, stiftelsens Ulvsnesøy skolehjem, hadde sagt opp leiekontrakten, og ønsket en avklaring innen årsskiftet 2017/2018 om staten ville kjøpe eiendommen.

Videre viser de til at gjeldende leiekontrakt utløper i midten av 2019, mens den pågående utredningen ikke er ferdig før i slutten av samme år.

STRIDENS KJERNE: I januar innstilte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på å avvikle driften av fengselet på Ulvesnesøy. Stiftelsen som eier øyen har sagt opp leieavtalen med staten. Justisdepartementet vil ikke kjøpe plassen.
Fred Ivar Utsi Klemetsen

SV-leder Audun Lysbakken reagerer på regjeringspartienes vedtak om avvikling.

– Dette er rein trenering av Stortingets vedtak. Det ser ut som regjeringen vil hale ut tiden mest mulig, slik at det skal bli umulig å berge det unike soningsopplegget på Ulvsnesøy. Stortinget har slått krystallklart fast at det må bestå til utredningen om hele fengselskapasiteten på Vestlandet er ferdig neste år.

– Skuespill og bedrag

Høyres justispolitiske talsperson, bergenseren Peter Christian Frølich, reagerer på uttalelsene til SV-lederen.

– Det er lett å ta på seg spanderbuksene i opposisjon og si at alt skal bevares. Men hvis de mener alvor, så må de vise et realistisk regnestykke for hvordan de vil finansiere løftene sine. Jeg venter med spenning på hvordan de skal finansiere et rådyrt kjøp av denne øyen kombinert med tilhørende oppussing, sier Frølich, som nå forventer at opposisjonspartiene setter av mellom 50 og 100 millioner kroner til kjøp av denne øyen i sine alternative forsalg til revidert statsbudsjett.

– Gjør de ikke det, så er dette kun skuespill og bedrag.

– Men kan en ikke vente til den pågående utredningen er ferdig?

– Her må en huske på at det er stiftelsen som har sagt opp leieavtalen. En kan ikke bare bryte seg inn på den øyen, sier Frølich.

OPPRØRT: Peter Christian Frølich (H) mener opposisjonen i denne saken bedrifter skuespill og bedrageri.
Åserud, Lise / NTB scanpix

– Hvorfor så aggressiv?

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) mener Høyres justispolitiske talsmann overdriver dramatikken rundt stiftelsens avgjørelsen om å si opp leieavtalen.

– Signalene fra stiftelsen som eier øyen er at det ikke er noe hastverk fra deres side. At de kan gjerne avvente KVU-utredningen, sier Grung, som reagerer på tonen til Peter Christian Frølich.

– Han er representant fra Hordaland og burde tale hordalendingens interesser. Hvorfor han er så aggressiv, forstår jeg ikke.

I regjeringens begrunnelse for å legge ned fengselet på Ulvsnesøy vises det også til det er betydelig overkapasitet på fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå. Ap-politiker Ruth Grung forstår argumentet, men vil likevel stoppe avviklingen.

– Det er dette utredningen skal gjennomgå. Den skal se på behovet for soningsplasser på hele Vestlandet. Vi har blant annet et gammelt fengsel i Ålesund og Haugesund. Det ville være rart å ikke ha med Ulvsnesøy når en skal foreta denne gjennomgangen, sier Grung.