• VIL REDDE FENGSEL: SV-leder Audun Lysbakken vil at annerledesfengselet i Sørfjorden skal bestå. FOTO: Bjørn Erik Larsen

– Dette er en trenering av Stortingets vilje

Regjeringen står fast på at fengselet på Ulvsnesøy i Osterøy skal legges ned. SV-leder Audun Lysbakken er opprørt.