Vestland Ap holder fast ved oljekompromiss om Lofoten

Vestland Ap snur ikke i spørsmålet om oljeboring i Lofoten. Men i saken om fjorddeponi i Førdefjorden vant miljøforkjemperne i partiet.

Publisert:

NYTT FYLKESLAG: Fylkesleder Marte Mjøs Persen gikk på talerstolen foran det nye Vestland Ap og støttet blant annet det gjeldende Ap-kompromisset om Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: ÅDNE LUNDE

Før stortingsvalget i 2017 inngikk de ulike sidene av Arbeiderpartiet et kompromiss om oljeleting i nord.

Mens partiet skulle gå inn for å droppe en konsekvensutredning av Vesterålen, Senja og den nordlige delen av Lofoten, skulle man gjennomføre dette for den sørlige delen av Lofoten – Nordland 6.

En rekke fylkeslag i partiet har i år snudd i denne saken. Søndag skulle vestlendingene stemme over saken. Det endte med at man sto fast på vedtaket fra for to år siden.

Stortingspolitiker Magne Rommetveit forsvarte flertallets syn, som støtter kompromisset om å åpne deler av LoVeSe. Han argumenterte med at Ap må være forutsigbart og holde løfter, og fikk altså støtte fra rundt to tredjedeler av Vestland Ap.

Ikke varig vern

Rasmus Laupsa Rasmussen sto på mindretallets side.

– Vi ønsker ikke et varig vern av LoVeSe, vi ønsker et nei til konsekvensutredning nå.

Rasmussen la vekt på hensyn til miljø, hav, fisk og fugl. Og ikke minst klimasaken.

– I klimakampen er det ingen nyanser. Her har vi et ansvar på vegne av fremtidige generasjoner. Derfor må Vestland Ap si et foreløpig nei til konsekvensutredning, sa han.

Men han fikk altså ikke støtte for å endre Aps vedtatte standpunkt.

Går mot fjorddeponi

Men i saken om det omstridte gruveprosjektet i Engebøfjellet med fjorddeponi, vant miljøforkjemperne. Forslaget om å behandle løyvet til å deponere overskuddsmasser i Førdefjorden på ny, ble vedtatt med 78 mot 69 stemmer.

Dette til tross for at blant andre tidligere leder for Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, manet til respekt for tidligere vedtak, og advarte mot konsekvensene av å trekke tilbake løyve til fjorddeponi.

Natur og ungdom er strålende fornøyd med vedtaket.

– Dumping av 250 millioner tonn gruveslam i en nasjonal laksefjord hører ikke til i 2019. Norge er ett av bare fem land i verden som har gruver som får dumpe slammet sitt i sjøen, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

Fornøyd med vedtaket

Lederen roser spesielt ungdomslagene til AUF i Hordaland og Sogn og Fjordane, samt lokallagene i Førde og Bergen, for måten de har stått på for Førdefjorden.

– Nå har de tatt hele fylket i riktig retning, seier Eiterjord.

Leder for Vestland AUF, Leonora Hjelle, sier hun er stolt over at de fikk med seg moderpartiet til å si nei til deponiet.

– Denne saken har vi jobbet lenge med. Vi har skolert oss godt og det gir resultater.

Hun legger imidlertid ikke skjul på sin skuffelse over at de ikke fikk med seg flertallet på å si nei til oljeboring i Lofoten.

– Men vi gir oss ikke, og kommer til å jobbe med denne saken videre opp mot landsmøtet til Ap.

Fikk konsekvenser

Spørsmålet om oljeboring i nord har lenge vært omstridt i Ap. Før helgens mange fylkesårsmøter gikk flere fagforeningstopper ut med kritikk mot Aps mulige snuoperasjon i spørsmålet om verning.

Den lokale fagforeningstoppen, Roar Abrahamsen i Fellesforbundet, har alt varslet at han melder seg ut av Arbeiderpartiet. Bakgrunnen var nettopp denne saken.

«Trist og vemodig. I dag har eg sendt min utmeldelse av Mitt Arbeiderparti. Over 30 års medlemskap er over. Tiden i tenketanken er over», skrev lederen for Fellesforbundet avdeling 5 på Facebook lørdag.

En av forkjemperne for å endre partiets linje i spørsmålet om LoVeSe er AUFs Leonora Hjelle.

– Folk i vårt parti skal få lov til å ha ulike meninger om dette. Men jeg har et inntrykk at flertallet i partiet vårt er klart for et grønt skifte, sa hun til BT samme dag.

Publisert: