• LEGEN PÅ NETT: Hos Regin Hjertholm, fastlege i Eidsvåg, skjer i dag en av fem konsultasjoner via nett. Hos andre fastleger har det gått tregere enn planlagt med digital kontakt. FOTO: JAN. LILLEBØ

Bare én av fem fastleger er på nett med pasientene

Bruken av de nye mobillegene skyter fart. Men blant ordinære fastleger er det bare hver femte som har digital kontakt med pasientene sine.