• UFORUTSIGBART: Mai Nguyen-Ones har forsket på det nye prismønsteret for drivstoff. – Det nye mønsteret er langt mindre forutsigbart enn det gamle, sier hun. FOTO: Tor Høvik

Før kunne du fylle billig drivstoff to dager i uken. Slik er det ikke lenger

– Jeg tror det har kommet et nytt mønster i drivstoffprisene.