• SKAL BEVARE: Byrådet vil omdisponere deler av landbruksarealet på Lilandjordet langs flyplassveien til næringsareal. Men når fem bilforretninger har fått det de trenger, vil de bevare større deler av det resterende området som landbruksareal. FOTO: Arkivfoto: Alf Morten Røyr

Gir matjorden til bilforretninger

Egentlig skulle matjorden i Liland-området gjøres om til næringsareal, men nå vil Byrådet prøve å redde større deler av området. Til gjengjeld krever de at fem bilforretninger får bygge langs Fleslandsvegen.