Skal samarbeide bedre

Vanskeligstilte barn og unge skal slippe å være kasteballer mellom psykiatri og barnevern.