Fylkesvegnettet i forfall

Utkantbygdene i Sogn og Fjordane er blitt dei store budsjett-taparane. Forfallet på vegnettet til utkantane er kome så langt at ein av vegane blir sak i to stortingskomitear.