Fengselsbetjent må i fengsel etter råkøyring

Fengselsbetjenten vart tatt i 135 kilometer i timen. No må han sone, sannsynlegvis i fengselet der han sjølv jobbar.