I fengsel etter slåsskamp

Bergen byrett valgte å idømme en 28 år gammel mann 90 dagers fengsel, hvorav 45 ble gjort betinget, for legemsbeskadigelse etter et basketak på- og nær Ole Bulls Plass i september i fjor.