Fleire kommisjonærar kan ryke

Norsk Rikstoto vil ikkje lenger inngå hemmelege gjeldsavtaler med kommisjonærar som ikkje gjer opp for seg. Fleire ligg an til å misse kommisjonærvervet på grunn av innstramminga, som kjem som ein direkte konsekvens av konkursen på Joker Hop.