Deltid-land på Bømlo

Mennene deira er i inntektstoppen, men ingen har lågare inntekter i Hordaland enn kvinnene på Bømlo.