Berre rom for ein smittefarleg pasient

Haukeland sykehus har ikkje kapasitet til å ta imot meir enn ein pasient i luftsmitteisolat om gongen. No ber Helsetilsynet departementet om å øyremerka midlar til nye isolat.