Endra forklaring

Jarle Kvalheim går no frå forklaringar i politiavhøyr om salet av oppdrettsselskapa Unifisk og Bortne Settefisk.