Hardangerveg til Voss

Hardangerrådet vil helst at heile Hardanger skal sokna til same vegkontoret også etter reformeringa av Statens Vegvesen.