Vil ha tariffavtaler i alle barnehager

I Hordaland er det 35 private barnehager som mangler tariffavtaler for de ansatte. Utdanningsforbundet vil frata disse statstilskuddet.