Pulver-alarm i Måløy

Butikkomplekset Måløy brygge er avstengt etter at det er funnet et ukjent hvitt pulver i kjøpesenteret.